پیامبر ,قرآن ,برای پیامبر ,کرده است؟ ,دریافت کرده ,آیات قرآن

آیا می دانید پیامبر(ص) بعضی از آیات قرآن را بدون واسطه جبرئیل و مستقیما از خود خداوند دریافت کرده است؟

وحی

در باب پدیده وحی و نزول قرآن سوالی مطرح است و آن اینکه آیا همه آیات قرآن را جبرائیل امین برای پیامبر خدا(ص) آورده است یا اینکه بخشی از آن را این فرشته مقرب الهی، و بخشی دیگر را پیامبر اکرم(ص) خود به طور مستقیم از حضرت وحی آفرین، دریافت کرده است؟

منبع اصلی مطلب : وب قرآن
برچسب ها : پیامبر ,قرآن ,برای پیامبر ,کرده است؟ ,دریافت کرده ,آیات قرآن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : آیاتی که جبرئیل برای پیامبر(ص) نیاورد!