محبت ,مشترکات انسانی ,محبت آسمانیان

جلب محبت و محبوب شدن آنجا اهمیت می یابد که نه تنها محبت زمینیان، بلکه محبت آسمانیان را نیز در برگیرد. توجه به این میل درونی و تلاش به منظور دستیابی بدان خواسته ایست که مورد تایید پیشوایان دینی قرار گرفته است.

محبت ، اسمانی ، گل

دوست داشتن و دوست داشته شدن از نیازهای مسلم آدمی است. افراد بشر با وجود تفاوتهایشان؛ شباهتهایی به هم دارند. این مشترکات انسانی هم در حوزه ی خّلقیات است و هم در حیطه ی خُلقیات. محبت کردن و مورد محبت قرار گرفتن یکی از مشترکات انسانی است.

منبع اصلی مطلب : وب قرآن
برچسب ها : محبت ,مشترکات انسانی ,محبت آسمانیان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : چگونه محبت آسمانیان را جذب کنیم؟